“ล็อกซ์เล่ย์”ได้งานลำเลียงกระเป๋าสุวรรณภูมิ 

ล็อกซเล่ย์-แอลพีเอส ได้งานระบบติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) (BHS & EDS) สุวรรณภูมิ ในราคา  3,646,560,000 บาท นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด ทอท.ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ ทอท.จ้างนิติบุคคลร่วมทำงาน ล็อกซเล่ย์-แอลพีเอส เป็นผู้รับจ้างงานจัดซื้อ

พร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) (BHS & EDS) ตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 3,646,789,999.99 บาท ซึ่ง ทอท.ได้เจรจาต่อรองราคาลงเหลือ  3,646,560,000 บาท ต่ำกว่าราคากลางประมาณ 4% หรือประหยัดงบประมาณลงได้กว่า 152,201,176.38 บาท  นายประสงค์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติโครงการส่งเสริมการเพิ่มเครือข่ายการบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ปี 61-63 เพื่อสนับสนุนสายการบินที่เปิดเส้นทางบินภายในประเทศ เส้นทางใหม่ที่เชื่อมต่อท่าอากาศยานอื่นมายัง ทชร. สำหรับเที่ยวบินแบบประจำ และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ที่มีตารางการบินที่แน่นอน และกระตุ้นการเพิ่มเครือข่ายการบินภายในประเทศ กระตุ้นการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศ รวมถึงยอดรายได้จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ ทชร. อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้ประชาชนด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews