สรรพากรใช้อีโดเนชัน คุมเงินบริจาควัด-โบสถ์-สุเหร่าปี61

สรรพากรเร่งคุมเงินบริจาค ใช้อีโดเนชั่น ติดคิวอาร์โค้ดวัด โบสถ์ สุเหร่า มัสยิด ป้องกันมั่วนิ่มลดหย่อนเก๊ นำเงินบริจาคใช้นอกระบบ ด้านกรุงไทยรับลูกออกใบอนุโมทนาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในเดือนม.ค.ปีหน้ากรมฯ ตั้งเป้าหมายนำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-โดเนชัน เข้ามาใช้กับศาสนสถานทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งวัด โบสถ์ สุเหร่า มัสยิด

รวมถึงยังใช้ในวัดไทยที่อยู่ในต่างประเทศ ก็จะเข้ามาใช้ระบบนี้ได้ หลังจากที่ผ่านมากรมฯ ได้ทดลองนำร่องอีโดเนชั่นไปแล้วที่วัดในจังหวัดน่าน และได้เสียงตอบรับดีมาก โดยพระไม่ต้องกังวลเรื่องนับเงิน เก็บเงิน หรือกลัวเงินบริจาคหายอีก นอกจากนี้กรมฯยังได้มีการออกใบอนุโมทนาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลใบอนุโมทนาไปยังผู้บริจาคผ่านอีเมล อำนวยความสะดวกได้ทันที 
รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อให้องค์กรรับบริจาคเงิน เช่น สถานศึกษา ศาสนสถาน วัด ใช้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคเงินเป็นหลัก และผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพราะมีการเชื่อมระบบเข้าสรรพากรทันที โดยที่หน่วยรับบริจาคเงินไม่จำเป็นต้องพิมพ์หลักฐานการรับเงินบริจาค โดยระบบอีโดเนชัน มีการออกแบบโปรแกรมรองรับบริจาคเงินเอาไว้ 2 ช่องทาง ได้แก่  บริจาคเป็นเงินสด รูปแบบนี้ศาสนสถาน วัด สถานศึกษาจะเป็นผู้นำเข้าข้อมูล หรือ กรอกข้อมูลการบริจาคเข้าสู่ระบบอีโดเนชัน อีกระบบเป็นการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คิวอาร์โค้ด หรือโอนเงินบริจาคผ่านสถาบันการเงิน รูปแบบนี้สถาบันการเงินจะมีหน้าที่นำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews