หัวหมอระวังไม่จ่ายค่าปรับ ปรับ2เด้งก่อนต่อทะเบียนรถ

ปีหน้า ตำรวจ-ขนส่งฯเชื่อมระบบเสร็จ ทำผิดกฎจราจรไม่มาชำระค่าปรับใบสั่งภายในกำหนด ต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มตอนต่อทะเบียนรถอีกไม่เกิน 1 พันบาท ทำ แก้ปัญหาฉีกใบสั่งทิ้ง ทำกฎจราจรให้ศักดิ์สิทธิ สร้างวินัยคนใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุ

พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ผช.ผบ.ตร.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลออกใบสั่งผู้กระทำผิดกฎจราจรเชื่อมระบบกับกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)เพื่ออายัดการต่อทะเบียนรถหากมีการค้างชำระค่าปรับใบสั่ง ว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการทำระบบคอมพิวเตอร์และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรองรับขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ประกาศใช้แล้วโดยได้แก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติ จราจรทางบก ม.141 ทวิ และประกาศใช้กฎหมายพรบ.จราจรทางบกมาตรา141/ 1แทนฉบับเดิม แก้ไขปัญหาใบสั่งค้างจ่ายและลดขั้นตอนการออกหนังสือแจ้งเตือนทำให้ขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสะดวกขึ้น

ทั้งนี้สำหรับการเชื่อมฐานข้อมูลของทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าว รัฐบาลได้สนับสนุนงบกว่า 42 ล้านบาทในการพัฒนาระบบใหม่และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านทะเบียนรถและข้อมูลประวัติอื่นๆ โดยระบบใหม่ของกรมการขนส่งฯนั้นจะดำเนินการทั้งประเทศ ขณะเดียวกันในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีฐานข้อมูลที่มีความพร้อมอยู่แล้ว โดยจะเชื่อมข้อมูลรถที่ค้างค่าปรับใบสั่งผ่านระบบ PTM ซึ่งจะมีการเปิดระบบให้กรมขนส่งฯสามารถเข้าฐานข้อมูลใบสั่งได้ทันที โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการเก็บข้อมูลใบสั่งที่แต่ละโรงพักทำการจับปรับมาในแต่ละวันจะต้องมาบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ซึ่งระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติหากใบสั่งใดเลยกำหนดวันชำระค่าปรับก็จะสั่งการพิมพ์หมายเตือนครั้งแรกออกมาให้ทันที เพื่อให้ตำรวจส่งจดหมายเตือนไปตามที่อยู่รถคันที่กระทำผิดและหากครบกำหนด 15 วันยังไม่มาชำระระบบจะตรวจสอบข้อมูลและเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งกรมขนส่งฯสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้โรงพักทั่วประเทศจะใช้ระบบเดียวกันทั้งหมดเพื่อให้ข้อมูลเป็นฐานเดียวกันซึ่งจะง่ายต่อการตรวจสอบ โดยจะเชื่อมระบบแล้วเสร็จใช้งานได้ในปลายปี2560นี้ หรืออย่างช้าสุดคือต้นปี 2561 ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีวินัยในการใช้รถมากขึ้นเพราะหากถูกออกใบสั่งจราจรจะต้องไปเสียค่าปรับ ไม่เช่นนั้นหากปล่อยจนเกิดกำหนด เมื่อไปต่อทะเบียนรถที่กรมขนส่งฯจะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการค้างจ่ายค่าปรับ และจะต้องมีความผิดฐานผิดนัดชำระค่าปรับอีกหนึ่งข้อหา มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

พล.ต.ท.วิทยา กล่าวยังอีกว่า ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานครั้งนี้ได้รับแจ้งจากขบ.ว่า จะจัดทำช่องทางเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ค้างจ่ายค่าปรับให้แยกจากการต่อทะเบียนชำระภาษีทั่วไป ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อเพื่อความรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสะดวกต่อประชาชนที่ได้ใบสั่งจากการทำผิดข้ามจังหวัด เมื่อไปต่อภาษีประจำปีที่จังหวัดของตนเองก็มีระบบรองรับไม่ต้องกลับไปที่พื้นที่เกิดเหตุ เมื่อชำระค่าปรับทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถต่อภาษีรถได้ตามปกติ แต่หากผู้กระทำความผิดต้องการจะต่อภาษีก่อนโดยที่ยังไม่ชำระค่าปรับจราจร ทางเจ้าหน้าที่ขนส่งฯก็จะออกเป็นหลักฐานการเสียภาษีชั่วคราวซึ่งมีอายุ 30 วันให้ จนกว่าจะไปจ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้วให้นำหลักฐานมาแสดงจึงจะออกเอกสารการชำระภาษีตัวจริง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews