โครงการหลวงห้วยลึก

นอกเหนือไปจากการจัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่ชาวเขาเผ่าม้งและชาวบ้านในพื้นที่ โดยทำการส่งเสริม วิจัย เพาะพันธุ์ทั้งจำพวกผักสลัดและไม้ดอกนานาชนิดให้แก่เกษตรกรแล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนจะได้ชม ความงดงามของแปลงผักและดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่พากันอวดช่อดอกสีสันสวยงาม เช่น เบญจมาศ พีค็อก ฯลฯ ในส่วนไม้ผลนั้น คุณจะพบกับแปลงปลูกเสาวรส ทับทิม ฝรั่งคั้นน้ำ เป็นต้น

ในปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยลึก บ้านใหม่สามัคคีและบ้านหนองเต่า ซึ่งในปี พ.ศ.2553 มีเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จำนวน 361 ครัวเรือน โดยส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร 6 ประเภท ได้แก่ พืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ดอก ไม้ผลและพืชไร่ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ส่งผลผลิตผ่าน มูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งและเปิดต้อนรับให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม ที่นี่จะมีความสวยงามเป็นพิเศษกว่าช่วงเวลาไหน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand